Dlaczego śmieci powinny być segregowane

Dlaczego śmieci powinny być segregowane

Separacja źródeł jest procesem, w którym różne rodzaje odpadów stałych są oddzielane w miejscu ich wytworzenia. Proces ten może mieć wiele celów w zależności od systemu zbiórki i przeznaczenia. Najczęściej separacja źródeł jest wykonywana dla celów recyklingu. Oddzielone surowce wtórne są łatwiejsze do przetworzenia niż odpady zmieszane. Inne przykłady to odpady z podwórka, które są oddzielane w celu kompostowania i wykorzystania jako mulcz. Niektóre gminy zaczęły nawet wymagać segregacji domowych kompostów.

Prezentowany tekst jest efektem naszych działań w partnerstwie z myebike.pl

Separacja źródeł

Separacja źródeł to praktyka oddzielania śmieci u źródła od innych odpadów. Praktyka ta promuje recykling i zmniejsza ilość śmieci, które muszą być usunięte. Praktyka ta stała się priorytetem w wielu chińskich miastach. Istnieje jednak kilka wyzwań związanych z segregacją odpadów. Aby proces ten był jak najbardziej udany, należy pamiętać o kilku rzeczach.

Po pierwsze, ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej kampanii reklamowej. Media i rząd muszą promować projekty separacji źródeł, aby zwiększyć udział obywateli. Media muszą podawać wystarczającą ilość informacji, aby uświadomić obywatelom korzyści płynące z jego realizacji. W badaniu obywatele zdobyli wiedzę o separacji źródeł poprzez telewizję, gazety i Internet. Ponadto, członkowie ich rodzin i komitety mieszkańców miały dużą rolę w podnoszeniu świadomości na temat projektu.

Badacze przeprowadzili eksperyment w czterech budynkach mieszkalnych w Changsha. Wybrali te cztery budynki, ponieważ miały podobne warunki społeczne i ekonomiczne. Przetestowali każdą metodę separacji na jednym z budynków. Następnie porównali, jak każda metoda działała w oparciu o jej dokładność i wskaźnik miscellany. Badacze wzięli również pod uwagę skłonności mieszkańców przy porównywaniu wyników każdej metody separacji.

W badaniu oceniono różne metody segregacji śmieci u źródła i stwierdzono, że prosta metoda dwukategorialna miała najwyższy współczynnik dokładności i najniższy współczynnik błędnych wyborów. Ponadto w badaniu stwierdzono, że edukacja ekologiczna jest podstawowym rozwiązaniem dla poprawy segregacji MSW. Wyniki tego badania pomogą decydentom we wdrażaniu programów segregacji źródeł w ich społecznościach.

Segregacja źródeł dla śmieci jest ważną strategią dla zmniejszenia ilości MSW. Separacja źródeł pomaga zmniejszyć ilość MSW, które nie mogą być poddane recyklingowi i zwiększa ilość MSW, które mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu. Segregacja u źródła zmniejsza również ilość odpadów komunalnych stałych, które wymagają dalszego sortowania. Poprzez zwiększenie ilości odpadów komunalnych stałych, które mogą być poddane recyklingowi, separacja źródeł może uczynić ten proces bardziej zrównoważonym.

Zdrowie publiczne

Segregowanie śmieci jest niezbędne dla zachowania środowiska i zdrowia publicznego. Poprawia warunki sanitarne i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób i zapachów. Zespół kampanii współpracował z SCPHA w celu wdrożenia działań związanych z recyklingiem w obiektach samorządowych. Zaprojektowali broszurę dotyczącą recyklingu i stworzyli torby na zakupy wielokrotnego użytku, aby promować kampanię. Zespół kampanii stworzył również koszulki z logo kampanii, aby promować znaczenie recyklingu.

Choć korzyści z segregacji śmieci są oczywiste, wiele osób nie rozumie, dlaczego segregacja odpadów domowych jest ważna. Na przykład obecna pandemia koronawirusów sprawia, że działania na rzecz zdrowia publicznego stają się jeszcze pilniejsze. Podczas gdy ludzie posiadający formalne systemy zarządzania odpadami korzystają z lepszych warunków sanitarnych, ci, którzy ich nie posiadają, narażają się na większe ryzyko. W rzeczywistości, to pracownicy nieformalnych śmietników są bardziej narażeni na uszczerbek na własnym zdrowiu i bytowaniu.

Rodzaj zabudowy w danej społeczności jest również czynnikiem wpływającym na praktyki segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Gospodarstwa domowe o wielkości poniżej czterech osób były znacznie mniej skłonne do segregowania odpadów domowych w porównaniu z gospodarstwami domowymi o liczbie osób powyżej siedmiu. Jest to zgodne z innymi badaniami, w których stwierdzono pozytywny związek między wielkością gospodarstwa domowego a praktykami segregacji odpadów.

Rozdzielanie odpadów domowych na różne materiały może poprawić zdrowie publiczne na wiele sposobów. Gospodarstwa domowe, firmy i osoby, które zbierają śmieci dla gospodarstw domowych mogą być odpowiedzialne za tworzenie czystszego środowiska. Osoby te powinny być szanowane i wynagradzane za swoje wysiłki. Niektórzy mogą zarabiać pieniądze sprzedając wartościowe materiały lub dostarczając posegregowane odpady do centrów recyklingu. Inni mogą zdecydować się na pobieranie od właścicieli domów niewielkiej opłaty za odbiór niesegregowanych odpadów domowych.

Wpływ na środowisko

Segregacja śmieci jest istotną częścią procesu zarządzania odpadami. Pomimo swojej popularności, proces ten nie jest pozbawiony wad. Najbardziej oczywistą jest fakt, że wywiera on znaczny wpływ na środowisko. Podczas procesu utylizacji śmieci stają się zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi, co może zaszkodzić pracownikom i okolicznym społecznościom. Ponadto niewłaściwe gromadzenie i usuwanie odpadów prowadzi do zanieczyszczenia morza i zablokowania odpływów wody. Skutkuje to powstaniem wód stojących, które mogą być siedliskiem chorób takich jak cholera.

W wyniku niewłaściwego usuwania odpadów, składowiska i procesy spalania uwalniają wiele szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych. Dlatego kluczowe jest zwiększenie segregacji odpadów i zminimalizowanie ilości śmieci, które trafiają na wysypiska. Ponadto, właściwa segregacja odpadów zminimalizuje zapotrzebowanie na transport i energię.

Materiały do recyklingu

Odróżniaj swoje materiały do recyklingu od śmieci tak bardzo, jak to możliwe. Wytyczne dotyczące recyklingu różnią się w zależności od hrabstwa i miasta. Ogólnie rzecz biorąc, powinny być czyste, pachnące świeżością i nie zawierać tłuszczu ani oleju. Unikaj również umieszczania surowców wtórnych w plastikowych torbach lub pudełkach, ponieważ mogą one zapychać pojemniki do recyklingu. Pojemniki na surowce wtórne powinny mieć maksymalnie 32 galony.

Odpady organiczne stanowią około połowy wszystkich odpadów stałych. Zapełniają one wysypiska i przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych poprzez rozkładanie się na metan, który jest 20 razy bardziej zanieczyszczający niż dwutlenek węgla. Można jednak poddać te odpady recyklingowi i przekształcić je w nawóz. Możesz również poddać recyklingowi papier, ale lepiej jest pozostawić go w stanie nienaruszonym niż zgnieść. Dzieje się tak dlatego, że nienaruszony papier ma mocniejsze włókna celulozowe, przez co jest bardziej wartościowy.

Papier nadający się do recyklingu to poczta śmieciowa, czasopisma, papier komputerowy i koperty. Upewnij się, że usunąłeś zszywki i wszelkie gumki. Nie wrzucaj kartonu do pojemnika na papier do recyklingu. Zamiast tego obwiąż go sznurkiem. W ten sposób nie zapycha on maszyn sortujących. Możesz również poddać recyklingowi papier i plastikowe kartony po napojach.

Jeśli prowadzisz firmę, która korzysta z usług prywatnego przewoźnika, pamiętaj, aby oddzielać surowce wtórne od śmieci. Używaj przezroczystych worków do umieszczania surowców wtórnych, a do śmieci używaj nieprzezroczystych. Oddzielenie śmieci od surowców wtórnych pomoże zwiększyć wykorzystanie zasobów i zmniejszyć ilość odpadów na składowisku.

Oprócz papieru, do materiałów nadających się do recyklingu zalicza się tekstylia, które są największym źródłem odpadów. W Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku 15,2 procent tekstyliów zostało poddanych recyklingowi. Przemysł modowy również stara się na nowo odkryć ubrania i inne przedmioty w stylu vintage. Są one teraz modne i ponownie wykorzystane, a popyt na produkty z recyklingu rośnie.

Odpady organiczne

Przekierowanie odpadów organicznych ze śmieci to ogromne wyzwanie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Odpady te nie tylko wytwarzają nieprzyjemne zapachy i przyciągają szkodniki, ale także generują metan, silny gaz cieplarniany, który przyczynia się do globalnego ocieplenia. Ponadto mogą zawierać patogeny, antybiotyki i substancje chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Oddzielanie odpadów organicznych od śmieci jest najlepszym sposobem zapobiegania tym zanieczyszczeniom i ochrony zdrowia publicznego.

Niestety, niektóre przedsiębiorstwa nadal nie są świadome nowego prawa organicznego i przepisów dotyczących wywozu śmieci. Na szczęście DSNY podejmuje kroki mające na celu edukację społeczeństwa na temat nowego prawa i zwiększenie świadomości wśród właścicieli firm. Chociaż może upłynąć trochę czasu zanim firmy zaczną przestrzegać przepisów dotyczących recyklingu organicznego, eksperci ds. wydajności śmieci twierdzą, że jest to świetna okazja do wyeliminowania odpadów żywnościowych i przeorganizowania swoich praktyk zrównoważonego rozwoju.

Firmy, które zajmują się recyklingiem odpadów organicznych muszą zarejestrować się w Business Integrity Commission (BIC) i nosić naklejkę BIC. Odpady organiczne muszą być transportowane oddzielnie od śmieci i muszą być przetwarzane oddzielnie. Ponadto przedsiębiorstwa muszą zapewnić oznakowane pojemniki na odpady organiczne. W miejscach, w których pracownicy zajmują się odpadami organicznymi, muszą być umieszczone znaki. Wreszcie, pracownicy muszą oddzielić odpady organiczne od śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku.

Proces kompostowania jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla składowania odpadów. Mikroby biologiczne rozkładają odpady organiczne i zmniejszają ich objętość o 50 procent. Ten ustabilizowany produkt nazywany jest kompostem lub humusem i może być stosowany jako mulcz lub środek użyźniający glebę. Co więcej, kompost może być przekształcony w energię lub paliwo.

Rekomendowane artykuły