Jak przygotować się na ekologiczny nazizm

Jaki ekologiczny papier do drukarki wybrać?

Ekologiczna ideologia nazistowska opiera się na koncepcjach polityki ekologicznej NAZI. W 1866 roku rasistowski niemiecki zoolog Ernst Haeckel stworzył termin „ekologia”. Hitler poparł koncepcje Haeckela, z których wiele było rasistowskich i związanych z Żydami. Wielu ludzi uważa, że spowolnienie rozwoju człowieka jest konieczne dla zachowania dzikiej przyrody.

Nazistowska polityka zero odpadów recyklingowy chaos

Jeśli przyjrzymy się Trzeciej Rzeszy, rasowa i środowiskowa polityka odpadów to znajomy temat. Chociaż nazistowskie Niemcy nie były pierwszymi, które przedstawiły koncepcję „zero odpadów”, to jednak praktyki zbierania i ponownego wykorzystywania odpadów stanowiły ważną część ich wojennej administracji i ideologii. Warto zauważyć, że naziści postrzegali odpady zarówno jako neutralne, jak i złowrogie. Jednak mimo że odpady stanowiły centralny element nazistowskiego reżimu wojennego, nie był to całkowicie pozytywny aspekt jego programu.

Naziści dążyli do zamknięcia cyklu energetycznego poprzez rozszerzenie bazy surowcowej i usunięcie dowodów niepowodzeń militarnych. Jednak w ostatecznym rozrachunku ich wysiłki okazały się daremne. Ich polityka eliminacji odpadów nie odwróciła biegu historii, a niemiecka machina wojenna nadal była hamowana przez własne niepowodzenia militarne. Reżim nazistowski nie odniósł sukcesu w swoich wysiłkach na rzecz eliminacji odpadów i ich recyklingu, ale ich polityka ratowania była ściśle związana z ich ideologią odmłodzenia rasowego.

Połączenie przez niemieckich ekologów ideałów ekologicznych z nazistowskimi doktrynami

Połączenie ideałów ekologicznych z nazistowskimi doktrynami stanowi ważną część historii ekologów w Niemczech. W latach 20. XX wieku ekolodzy z epoki weimarskiej mieli bardziej radykalną wizję – plan Lebensraum, którego celem było maksymalne zwiększenie ilości przestrzeni życiowej w Niemczech i zapewnienie dostaw żywności dla ich mieszkańców. Jednak plan ten wiązał się również z wysiedleniem milionów ludzi.

Niemniej jednak tendencja ta nie była powszechnie akceptowana w partii, a niektórzy nazistowscy urzędnicy sprzeciwiali się ruchowi ekologicznemu. Niektórzy nazistowscy przywódcy uważali nawet, że ekolodzy mogą stanowić zagrożenie dla reżimu. Goebbels, Bormann i Heydrich byli przeciwni tej inicjatywie. Hess, który stał się zagrożeniem dla bezpieczeństwa, został w końcu zwolniony z pracy i pozbawiony swoich stanowisk. Ostatecznie to „zielone skrzydło” przestało odgrywać aktywną rolę w ostatnich trzech latach wojny.

Darre, który został ministrem rolnictwa Führera, był kluczowym uczestnikiem kampanii na rzecz instytucjonalizacji rolnictwa ekologicznego w Niemczech. Napotkał jednak znaczny opór ze strony innych członków nazistowskiej hierarchii, zwłaszcza Goringa i Backe. Darre zdołał jednak utrzymać politykę rolnictwa ekologicznego aż do swojej rezygnacji w 1942 roku, która nie miała nic wspólnego z jego ekologicznymi skłonnościami.

Połączenie nazistowskich doktryn z ideałami ekologicznymi jest niefortunnym i często pomijanym faktem historycznym. Ilustruje on nieodłączne powiązania między tymi dwoma ideologiami i ich wpływ na środowisko. Nowoczesna ekologia pomogła nadać ruchowi volkistowskiemu naukową wiarygodność i rządową skalę.

Ernst Haeckel, który ukuł termin „ekologia” i rozwinął go jako dyscyplinę naukową, był również jawnym zwolennikiem eugeniki rasowej. Poglądy Haeckela miały wpływ na przywódców Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (Partii Nazistowskiej).

Choć termin „krew i ziemia” krążył w kręgach volkisch przez cały XIX wiek, dopiero później stał się główną myślą przewodnią myśli nazistowskiej. Naziści byli zmotywowani do wdrożenia tego ideału w swoich planach zagospodarowania przestrzennego.

Chociaż połączenie ideałów ekologicznych z ideami nazistowskimi nie jest zaskakujące, to jednak warto zauważyć, że emancypacyjne idee Wandervogel zostały wchłonięte przez nazistów. W rezultacie tysiące niemieckich młodych ludzi wstąpiło później do partii nazistowskiej.

Błędne wyobrażenia o nazistowskiej ekologii

Istnieje coraz więcej badań dotyczących nazistowskiej ekologii i jej politycznego rozwoju. Pierwsze z tych badań zostało opublikowane 25 lat temu i ujawniło błędne przekonania na temat nazistowskich ekologów. Nazistowscy naukowcy byli znani z łączenia mistycznej ekologii z eugeniką, co jest dziś kontrowersyjnym połączeniem. Chcieli też zamienić przyrodę w scenerię dla wagnerowskich oper. Teraz zieloni aktywiści, tacy jak Greenpeace, próbują chronić świat przyrody i rdzenne populacje.

Naziści mieli również awersję do lasów. Chcieli je „zgermanizować”. Oznaczało to niszczenie naturalnych siedlisk ludzi, którzy je zamieszkiwali. Kluczowym nazistą, który pracował na rzecz tego planu był Konrad Mayer, który był ministrem rolnictwa i przywódcą SS. Chciał on, aby lasy zostały „zgermanizowane”. Chciał, by Żydzi i Polacy zostali zdegradowani do statusu zwierząt hodowlanych.

Ponadto czynnikiem upolityczniającym pojęcie ekologii był ruch nacjonalistyczny o nazwie Artamen. Miał on na celu zmuszenie Niemców do wyjazdu na wieś. Ostatecznie został przyjęty przez Heinricha Himmlera i zinterpretował on tę koncepcję jako oznaczającą eksterminację europejskich Żydów i wypędzenie milionów wschodnich Europejczyków.

Podczas swojej kadencji Darre promował również rolnictwo ekologiczne. Jego wysiłki zaowocowały najbardziej udanym wariantem rolnictwa ekologicznego w okresie III Rzeszy. Jednak naziści mieli konkurencyjną frakcję w partii i Darre został odsunięty. Rolnictwo biodynamiczne było jednak nadal wspierane przez innych nazistów.

Nazistowska ideologia rasowa miała wpływ na wiele aspektów nauki w Niemczech. Przede wszystkim wpływała na prowadzenie nauki. Ideologia ta zachęcała do sterylizacji osób niezdolnych genetycznie i zmuszała do emigracji Żydów. Jednak te wysiłki nie miały oparcia w nauce. Co więcej, antysemicka polityka nazistów opierała się na antysemickich ramach i ideologii, a nie na nauce.

Wielu naukowców miało również swój wkład w etos nazistowski. Na przykład Konrad Lorenz, nazistowski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii, był członkiem nazistowskiego Biura Polityki Rasowej. Lorenz opowiadał się za naukowo rozumianą polityką rasową. Ideologia ta miała na celu eksterminację słabych i niepożądanych elementów społeczeństwa. Jednym z takich przykładów jest zdjęcie z 1940 roku przedstawiające Lorenza z nazistowską przypinką w klapie.

Niektórzy naziści twierdzili, że są socjalistami. W rzeczywistości Niemiecka Partia Robotnicza nazywała się początkowo Niemiecką Partią Robotniczą. Jednak w 1920 roku komitet wykonawczy partii postanowił dodać do nazwy słowo „socjalista”. Hitler nie wyraził jednak na to zgody. Jeden z ówczesnych prominentnych członków partii, Gregor Strasser, publicznie dyskutował z Hitlerem na ten temat.

Rekomendowane artykuły