Charakterystyka rynku fotowoltaicznego w Polsce

Czy pellet jest ekologiczny?

Polski rynek fotowoltaiczny charakteryzuje się wieloma czynnikami. Czynniki te są następujące: Efektywność energetyczna, Konkurencyjność, Potencjał inwestycyjny oraz Regulacje prawne. Każdy z tych czynników jest istotny przy określaniu przyszłego kierunku rozwoju rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o obecnej sytuacji, przeczytaj ten artykuł.

Problemy efektywności energetycznej

W południowo-zachodniej Polsce miasto Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego. Zamieszkuje go ponad sześćset tysięcy osób, a zużycie energii elektrycznej wynosi prawie dwa tysiące terawatogodzin rocznie. Jest to w dużej mierze zasługa gospodarstw domowych i przemysłu. W przyszłości Wrocław mógłby zainstalować 850 MWp fotowoltaiki dachowej. Pomoże to miastu zmniejszyć emisję i zwiększyć samowystarczalność energetyczną.

W 2016 roku zdolności produkcyjne fotowoltaiki w Polsce osiągnęły 143 megawaty rocznie i były wykorzystywane na poziomie 20 procent ich całkowitej mocy. Zdolności te mogą wzrosnąć do dwustu dwudziestu trzech megawatów do 2017 r. ze względu na rozwój technologiczny i rozbudowę linii produkcyjnych. Przewiduje się, że rozwój w sektorze będzie najszybszy w sektorze prosumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Konieczne są programy badawcze, które pomogą wzmocnić sektor – znajomość tych informacji jest zasługą ekspertów portalu .

Polski rynek fotowoltaiczny boryka się obecnie z problemami związanymi z efektywnością energetyczną, w tym z brakiem finansowania inwestycji i brakiem projektów wysokiej jakości. Rząd i UE podejmują działania w celu rozwiązania tych problemów. Podczas gdy polski rząd nadal jest silnie dotowany, spodziewa się przejścia do sytuacji, w której dotacje będą stopniowo zmniejszane. Oczekuje się jednak, że przejście do rynku post-subsydiowanego będzie płynne.

Niedawne wprowadzenie nowych zasad w Polsce pomoże zwiększyć liczbę systemów fotowoltaicznych w kraju. Nowe zasady zmniejszą opłaty, które właściciele i operatorzy będą wnosić na rzecz państwa. Ponadto nowe zasady zachęcą większą liczbę właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych do inwestowania w magazyny energii.

Polska musi zliberalizować swój krajowy rynek energii. Obecnie firmy państwowe kontrolują większość rynku. Chociaż konsumenci mają prawo do zmiany dostawcy, wskaźniki zmiany są niższe niż w innych krajach UE. Polska jest domem dla największego producenta baterii do EV w Europie. Ponadto, kraj dołączył do inicjatywy European Battery Alliance.

Polski rządowy Krajowy Plan Energii Odnawialnej (NRRP) stoi przed kilkoma wyzwaniami w jego realizacji. Po pierwsze, Polska musi zapewnić, że NRRP jest odpowiednio skoordynowany pomiędzy władzami lokalnymi i centralnymi. Będzie to wymagało zwiększenia roli Komitetu Monitorującego. KPR musi współpracować z samorządami lokalnymi, aby zapewnić, że polityka odpowiada lokalnym potrzebom i celom. Największym wyzwaniem będzie przełożenie planu na konkretne działania.

Brak oceny skutków regulacji

Polski rząd twierdzi, że zmiany są konieczne, aby dostosować się do dyrektyw UE dotyczących rynku energii i rozwiązać problem przeciążenia prosumentów. Niedawno zastąpiony minister klimatu i środowiska mówi również, że zmiany mają na celu przesunięcie użytkowników PV w kierunku samokonsumpcji. Nowe rozporządzenie nie zawiera jednak żadnych jasnych mierników, więc trudno ocenić wpływ zmian na rynek fotowoltaiki.

Zmiany w systemie rabatów skrytykował Polski Alarm Smogowy, który napisał do premiera Mateusza Morawieckiego. Grupa argumentowała, że fotowoltaika poprawia jakość powietrza. Ograniczenia zaszkodziły też rozwojowi technologii pomp ciepła, które często są wykorzystywane do zastąpienia domowych pieców węglowych.

Prognozuje się, że w najbliższych latach rynek energii słonecznej w UE będzie rósł w umiarkowanym tempie. Do 2024 roku polski rynek ma osiągnąć 11,9 GW, wyprzedzając zarówno Rumunię, jak i Bułgarię, które zainstalowały po niecałe trzy gigawaty.

Pomimo faktu, że zmiany klimatyczne mogą mieć negatywny wpływ na dostępność zasobów, nie ma bezpośrednich zagrożeń dla rozwoju rynku PV w Europie. Polski rząd powinien nadal wspierać rozwój polskiej branży PV pomimo obecnego klimatu regulacyjnego.

Zwiększenie efektywności systemów fotowoltaicznych jest kluczowe dla poprawy ich konkurencyjności. Istnieje kilka czynników środowiskowych, które mogą wpływać na wydajność systemu PV, w tym kurz, zabrudzenia i zanieczyszczenia. W Polsce w niedawnym badaniu stwierdzono, że naturalne osadzanie się pyłu powodowało znaczny spadek sprawności, a spadek sprawności następował po krzywej wykładniczej.

Konkurencyjność

W Polsce rynek fotowoltaiczny rozwijał się w szybkim tempie w ciągu ostatnich kilku lat, dzięki szeregowi zachęt i silnemu wsparciu regulacyjnemu. Należą do nich program motywacyjny Mój Prąd, którego budżet wynosi 230 mln euro oraz program motywacyjny Czyste Powietrze, którego budżet wynosi 50 mln euro. Istnieje również program zachęt Agroenergia, który jest skierowany do rolników i oferuje im bezpośrednie dotacje oraz nisko oprocentowane kredyty na instalację systemów solarnych. Ponadto Polska wprowadziła szereg środków wspierających, takich jak net metering, który pozwala użytkownikom sprzedawać nadwyżki energii innym.

Według 13. edycji Global PV Installer Monitor firmy EUPD Research, większość polskich instalatorów kupuje moduły za pośrednictwem lokalnych hurtowni. Pokazuje to, że lokalni producenci i hurtownicy mają silną pozycję na rynku, a konkurencja w najbliższych latach prawdopodobnie pozostanie intensywna.

W Polsce rynek PV rośnie szybko w ostatnich latach, dzięki bardzo atrakcyjnemu systemowi aukcyjnemu PV, który będzie działał do 2025 roku. System aukcyjny jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie i zachęcił do przyłączenia do sieci coraz większej liczby projektów solarnych. Krajobraz solarny w Polsce znacznie się rozszerzył, a jego skumulowana moc wynosi ponad 6 GW.

Komisja Europejska ogłosiła niedawno fundusz o wartości 2,4 mld euro, który ma pomóc w rozwoju energetyki i procesów przemysłowych w Polsce. Pieniądze te pomogą poprawić infrastrukturę i efektywność energetyczną kraju. Fundusze będą wspierać produkcję energii, przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz inteligentną sieć energetyczną. UE zapewni również wsparcie dla termomodernizacji budynków, mieszkalnictwa i przemysłu oraz zwiększy efektywność energetyczną fabryk.

W ostatnich latach Polska była jednym z wiodących rynków inwestycji w fotowoltaikę w Unii Europejskiej. Kraj dodał około 3,2 GW mocy fotowoltaicznej w latach 2015-2021. Dzięki temu szybkiemu wzrostowi, Polska ma szansę stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie dla energii słonecznej. Wsparcie polityczne i postęp technologiczny pomogą w dalszym przyspieszeniu tego wzrostu.

Polskie firmy energetyczne dokonują również inwestycji w celu rozwoju i poprawy sieci energetycznej kraju. Na przykład polska państwowa spółka energetyczna, PGE, planuje zainstalować 800 megawatów pojemności magazynów energii do 2030 roku. PGE wskazała kilka lokalizacji, w których planuje budowę magazynów energii. Największy z tych projektów, CHEST, to projekt o mocy 205 MW/800 MWh.

Potencjał inwestycyjny

Polski rynek fotowoltaiczny to obiecująca okazja inwestycyjna. W ostatnich latach w kraju nastąpił gwałtowny wzrost instalacji solarnych. Jednak nowa ustawa ograniczy ten wzrost, czyniąc instalacje słoneczne mniej atrakcyjnymi dla konsumentów. Choć jest to duże utrudnienie, politycy podkreślają, że inwestycje w energię słoneczną nadal będą miały w Polsce sens. W ciągu ostatnich dwóch lat moc fotowoltaiczna w kraju wzrosła 10-krotnie i szacuje się, że do 2021 roku osiągnie 6 100 megawatów.

Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z rosnących kosztów energii elektrycznej, a energetyka oparta na węglu z trudem radzi sobie z nowym systemem handlu emisjami w UE. W efekcie wzrosła cena pozwoleń na emisję CO2, co wymusza wzrost kosztów rachunków za prąd. Na szczęście domowa instalacja solarna może zwrócić się w ciągu sześciu lat lub mniej. Ponadto rząd obiecał obniżenie podatków i specjalne ulgi, aby zachęcić do tej inwestycji.

Oprócz nowej polityki, rząd wprowadził nowe programy motywacyjne, aby promować energię słoneczną. Polski program Mój Prąd przeznaczył 230 mln euro na projekty związane z energią słoneczną, istnieją również programy Czyste Powietrze i Termomodernizacja. Inny program motywacyjny, skierowany do rolników, nosi nazwę Agroenergia, która zapewnia rolnikom bezpośrednie dotacje i nisko oprocentowane kredyty na instalację systemów solarnych na ich posesjach. Polska rozszerzyła również programy net-meteringu, aby umożliwić małym i średnim przedsiębiorstwom instalację paneli słonecznych.

Rząd zachęca również do realizacji projektów związanych z morską energią wiatrową. W okresie objętym prognozą oczekuje się, że Polska zainstaluje od pięciu do dziewięciu GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Rząd planuje również modernizację portów Morza Bałtyckiego w celu zwiększenia produkcji energii wiatrowej. Rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce ma ogromny potencjał inwestycyjny, ale będzie się też zmagał z silną konkurencją.

Polski resort energii szacuje, że do 2040 roku kraj zainwestuje w nowe moce energetyczne nawet 400 mld dolarów. W opublikowanej niedawno przez ministerstwo strategii energetycznej kraj zakłada budowę pierwszej w kraju elektrowni jądrowej, morskich farm wiatrowych oraz mocy fotowoltaicznych.

Rekomendowane artykuły