Ekologiczna biomasa i pelety – zalety

Jak wybrać nawóz organiczny dla drzew owocowych

Biomasa jest odnawialnym i czystym źródłem energii. Jest również częścią cyklu węglowego, procesu, który obniża emisję gazów cieplarnianych. Istnieją jednak obawy dotyczące wpływu pelet drzewnych na lasy i usługi ekosystemowe. Pomimo tych obaw, handel peletami drzewnymi wzrasta.

Biomasa to czyste, odnawialne źródło energii

Biomasa to odnawialne i czyste źródło energii pochodzące z biomasy roślin. Jest używana od czasu, gdy człowiek po raz pierwszy zaczął używać drewna do gotowania, a dziś jest największym źródłem energii z biomasy na świecie. Ten naturalny zasób może być wykorzystywany do różnych celów, od gotowania i ogrzewania do wytwarzania produktów, które w przeciwnym razie zostałyby wyprodukowane przy użyciu paliw kopalnych.

W Stanach Zjednoczonych energia z biomasy jest często spalana w celu wytworzenia energii elektrycznej. Jednak ta praktyka uwalnia węgiel ze zbiorników geologicznych, gdzie w przeciwnym razie pozostałby on zamknięty przez miliony lat. Unia Europejska, na przykład, zobowiązała się do generowania 20% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do roku 2020 – ten element tekstu pochodzi z portalu tanie-czesci-agd.pl. Był to oczywisty sposób na wypełnienie jej zobowiązań klimatycznych w ramach paryskiego porozumienia klimatycznego. W rezultacie energia z biomasy została wpisana na listę odnawialnych źródeł energii i jest uważana przez UE za „neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla”. Kilka krajów również przyjęło bioenergię i zaczęło dotować przemysł biomasowy.

Biomasa jest odnawialnym źródłem energii, które może być łatwo i szybko wdrożone. W Wielkiej Brytanii energia z biomasy jest już wykorzystywana w elektrowniach. Drax Group, na przykład, przekształciła cztery z sześciu swoich jednostek wytwórczych w biomasę, produkując wystarczająco dużo energii elektrycznej, aby zasilić cztery miliony domów.

Energia z biomasy to wschodząca branża, której potencjalna wartość wynosi 50 miliardów dolarów. Jednak jej wykorzystanie jest kontrowersyjne. Krytycy postrzegają biomasę jako przyjazną dla lasów alternatywę dla paliw kopalnych, podczas gdy inni widzą w niej katastrofę ekologiczną.

Jest naturalną częścią cyklu węglowego

Ekologiczna biomasa i pelety mają wyraźne zalety środowiskowe i ekonomiczne. Zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, zastępują ropę i gaz, pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Pelety drzewne są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Jednak pelety drzewne zebrane poza Europą tracą swój zapas węgla podczas transportu. Ponadto, produkcja pelet jest droższa niż kłód drewnianych, a ich transport i przechowywanie wymaga 10 razy więcej miejsca niż kłód drewnianych.

Biomasa jest ważnym źródłem energii przed wynalezieniem ropy naftowej. Pozostaje ważnym źródłem energii dla co najmniej dwóch miliardów ludzi na świecie. Choć w niektórych częściach świata stała się kwestią sporną, istnieje wiele korzyści z wykorzystania biomasy. Jest to odnawialne, neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla źródło energii, a przy zrównoważonych zbiorach rośliny odrastają i pochłaniają węgiel z atmosfery.

Na przykład na południowo-wschodniej Alasce pozostałości leśne mogą zaspokoić do 65% zapotrzebowania regionu na energię cieplną. Biomasa ta może również potencjalnie przynieść rzeczywiste korzyści ekonomiczne, ponieważ jest łatwa w transporcie i przetwarzaniu. Co więcej, resztki drewna przyczyniają się również do rozwoju ekosystemu. Oznacza to, że decydenci muszą rozważyć korzyści środowiskowe wynikające z pozostałości drzewnych przed zatwierdzeniem ich wykorzystania.

Wykorzystanie ekologicznej biomasy i peletów do produkcji materiałów budowlanych jest znaczącym sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W USA energia z biomasy stanowi 39% energii odnawialnej. Ślad węglowy to metryka, która mierzy całkowitą zmianę klimatu spowodowaną przez człowieka. Mierzy on emisje i dwutlenek węgla, a także obejmuje inne emisje, które mają wpływ na środowisko.

Energia z biomasy nie tylko zmniejsza koszty energii, ale także tworzy miejsca pracy i możliwości biznesowe w społecznościach wiejskich. Ponadto pomaga zapobiegać emigracji mieszkańców wsi do ośrodków miejskich. W jednym z pilotażowych eksperymentów w Kake w Japonii siedemnaście gospodarstw domowych przestawiło się na ogrzewanie za pomocą peletów drzewnych. Od 2000 roku w Kake nastąpił dramatyczny spadek liczby mieszkańców. Przechodząc na pellety z drewna, społeczności Kake zmniejszyły swoją zależność od ropy naftowej i innych form ropy zagranicznej oraz zmniejszyły zagrożenia dla środowiska.

Zmniejsza emisje GHG

Ekologiczna biomasa i pelety mają potencjał do zmniejszenia emisji GHG nawet o 26%. Efekty te zostały określone ilościowo w odniesieniu do średnich bezpośrednich i pośrednich komponentów emisji GHG i porównane z poziomami zapotrzebowania w przypadku bazowym z 2007 roku. W porównaniu z paliwami kopalnymi produkcja biomasy zużywa ułamek paliw kopalnych, a intensywność emisji gazów cieplarnianych w przypadku pelet jest znacznie niższa niż w przypadku paliw kopalnych.

Rosnąca branża energii odnawialnej napędza ten trend, z pomocą lukratywnych dotacji w UE i Wielkiej Brytanii. Jeden z największych producentów sprężonego pelletu drzewnego, Drax, w Wielkiej Brytanii, spala więcej sprężonego pelletu drzewnego niż jakakolwiek inna elektrownia na świecie. Unia Europejska ogłosiła niedawno, że biomasa jest neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla źródłem energii i zobowiązała się do wspierania jej rozwoju, m.in. poprzez ulgi podatkowe i dotacje.

Ponowne sadzenie lasów w celu wytworzenia biomasy to świetny sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Świat musi osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku, aby uniknąć katastrofy klimatycznej. A jeśli zakłady wykorzystujące biomasę nie będą wykorzystywane w sposób zrównoważony, mogą zwiększyć emisje. Należy jednak zauważyć, że rośliny na biomasę rozwijają się szybko na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się ogromne lasy z twardego drewna i niezabezpieczone tereny prywatne.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na produkty z biomasy, różne regiony odczują różne skutki. Południe będzie produkować większość pelet w 2032 roku, podczas gdy Środkowy Zachód dostarczy pozostałe 26%.

Jest ono niewielkie w porównaniu z węglem

Korzyści środowiskowe wynikające z wykorzystania ekologicznej biomasy i peletów zależą w dużej mierze od konstrukcji procesu wykorzystywanego do ich produkcji. Różni się on w zależności od przyjętych założeń dotyczących ilości drewna wykorzystywanego w produkcji pelet, a także od czynników takich jak paliwo stosowane do ich produkcji. Na przykład, emisje z rozkładu i zawartość wilgoci w stosowanych surowcach mogą w znaczący sposób wpływać na wyniki.

Węgiel jest odpowiedzialny za około jedną piątą globalnych emisji gazów cieplarnianych, co sprawia, że paliwo z biomasy jest potencjalnym, krótkoterminowym rozwiązaniem w zakresie redukcji emisji. W Ontario, pelety drzewne są obecnie stosowane w elektrowniach węglowych i redukują emisję gazów cieplarnianych i kryterialnych zanieczyszczeń powietrza nawet o 91%. Wykorzystanie pelletu zmniejsza również emisje SOx i NOx odpowiednio o 40 do 47% i 76 do 81%.

Całkowita emisja CO2 powstająca podczas spalania biomasy jest niewielka w porównaniu z węglem. W badaniu przeprowadzonym przez Uasufa i Beckera, pelety drzewne emitują tylko 6,3 MJ oleju napędowego na GJ paliwa. Dla porównania, węgiel generuje jeden gigadżul CO2 i 0,04 g N2O na MJ.

Ponadto biomasa spala się znacznie czyściej niż paliwa kopalne. CO2, który jest uwalniany podczas spalania biomasy jest absorbowany przez rośliny. W przeciwieństwie do tego, CO2 ze spalania paliw kopalnych wraca do atmosfery, zwiększając efekt cieplarniany. Dlatego wielu obrońców środowiska opowiada się za stosowaniem biomasy w miejsce węgla.

Jest dobrą alternatywą dla nieprzetworzonego drewna

Ekologiczna biomasa i pelety są realną alternatywą dla nieprzetworzonego drewna. UE ogłosiła, że drewno wykorzystywane do produkcji bioenergii jest bezemisyjne i może być wliczane do celu 20% energii odnawialnej. Koszt przetworzenia drewna na pelety jest minimalny w porównaniu z kosztami zakupu energii elektrycznej. Pelety drzewne są niskoemisyjną alternatywą dla nieprzetworzonego drewna i często są produkowane z drewna z plantacji.

Ekologiczna biomasa i pelety są zrównoważoną alternatywą dla nieprzetworzonego drewna, ponieważ są produkowane z odpadów drewna i materiałów biomasowych. Mają takie zalety jak niska wilgotność, wysoka gęstość energii, trwałość i łatwość obróbki. Pelety drzewne są również znacznie tańsze niż paliwa kopalne i mogą tworzyć miejsca pracy. Pomagają również w zmniejszeniu emisji CO2. Ponadto, pellety drzewne są doskonałym źródłem energii, ponieważ wypierają spalanie paliw kopalnych.

Enviva, producent biomasy, buduje dwie nowe fabryki biomasy na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Perskiej, które będą największymi na świecie zakładami produkującymi biomasę. Będą one przetwarzać na pelety drzewne równowartość 100 mil kwadratowych lasu. Pelety te będą następnie spalane w dawnych elektrowniach węglowych w Azji i Europie.

Oprócz tego, że pelety drzewne są tańsze niż węgiel i inne paliwa kopalne, mają również mniejszy wpływ na środowisko niż nieprzetworzone drewno. Na przykład, spalanie nieprzetworzonego drewna jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych i jest niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

W SE Stanów Zjednoczonych, produkcja peletów drzewnych jest nadal niewielkim ułamkiem całkowitej działalności leśnej. Jednak dzięki efektywnemu pozyskiwaniu drewna można produkować pelety drzewne przy zachowaniu funkcji ekosystemu leśnego. Wymaga to wyszkolonych drwali. Rynki bioenergii pomagają również uzupełnić dochody właścicieli ziemskich i stanowią zachętę do lepszego zarządzania lasami.

Rekomendowane artykuły