Zalety i wady energii geotermalnej

Zalety i wady energii geotermalnej

Energia geotermalna ma wiele korzyści, ale wymaga również energii elektrycznej do działania. To sprawia, że nie jest odpowiednia dla zimniejszych obszarów. Jednakże, zmniejsza ona ogólne koszty energii, zwłaszcza w regionach podzwrotnikowych. Istnieją pewne wady energii geotermalnej, w tym konieczność wykonania wielu wykopów.

Wymaga energii elektrycznej do funkcjonowania

Energia geotermalna jest odnawialnym źródłem energii, które może być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Oprócz zasilania urządzeń elektrycznych, energia geotermalna może również generować ogrzewanie i chłodzenie. Wysokie temperatury w jądrze ziemi mogą być przetwarzane na energię elektryczną przez turbiny geotermalne. Geotermalna produkcja energii elektrycznej może być wykorzystywana jako zapasowe źródło energii w przypadku przerwania dostaw energii elektrycznej.

Ten odnawialny zasób energii jest dostępny nieprzerwanie w każdym miejscu na Ziemi. Ta właściwość sprawia, że energia geotermalna jest szczególnie atrakcyjnym zasobem odnawialnym, ponieważ zmniejsza zależność od źródeł nieodnawialnych. Jest ona również dostępna w obfitości, co czyni energię elektryczną z geotermii doskonałym źródłem energii dla zastosowań lokalnych i na dużą skalę. Dodatkowo, energia elektryczna z geotermii jest bezpieczna i nigdy nie ulega wahaniom, co czyni ją doskonałą opcją dla wytwarzania energii.

Ponieważ energia geotermalna jest odnawialna, stanowi realną alternatywę dla paliw kopalnych i innych paliw kopalnych. Jednak wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej jest wciąż niedostatecznie wykorzystywane. Według stowarzyszenia energii geotermalnej, jest to niedostatecznie rozwinięte źródło energii odnawialnej. Dodatkową zaletą jest to, że geotermalne stacje elektryczne emitują mniej zanieczyszczeń niż elektrownie węglowe.

Elektrownia geotermalna pobiera ciepłą wodę z ziemi, wykorzystuje ją do obracania turbiny i zwraca ją do ziemi. Proces ten nie tylko wytwarza energię elektryczną, ale również przedłuża żywotność źródła ciepła. Elektrownia geotermalna może mieć kilka różnych konstrukcji. Najbardziej podstawową jest turbina na parę suchą, w której gorąca woda jest wtłaczana przez turbinę i skrapla się w parę. Inną metodą jest wykorzystanie gorącej wody pod ciśnieniem do obracania turbiny.

Energia geotermalna jest również ekologiczną alternatywą dla źródeł konwencjonalnych. Nie wymaga wydobycia, transportu ani paliwa i generuje mniej niż połowę emisji dwutlenku węgla wytwarzanego przez elektrownie na paliwa kopalne. Dalszy rozwój energii geotermalnej jest pomocny w walce z globalnym ociepleniem.

Produkuje mniej CO2

Energia geotermalna produkuje mniej CO2 niż inne formy energii elektrycznej. W porównaniu z gazem ziemnym i innymi paliwami kopalnymi, energia geotermalna emituje mniej dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. Jest to znacząca korzyść dla środowiska i gospodarki, zwłaszcza w USA, gdzie emisja gazów cieplarnianych jest przedmiotem coraz większego zainteresowania. Ponadto deregulacja branży elektrycznej ułatwi konsumentom wybór dostawcy ekologicznej energii.

Ponadto systemy geotermalne wykorzystują ciepło odpadowe z sezonu chłodniczego do podgrzewania wody. Pomaga to obniżyć rachunki za ciepłą wodę o 30 do 50% i pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Ze względu na te korzyści energia geotermalna znalazła zastosowanie w wielu domach i firmach. W samych Stanach Zjednoczonych wykonano ponad pół miliona instalacji.

Energia geotermalna wytwarza również mniej CO2 niż węgiel. Jej średnia emisja CO2 w cyklu życia wynosi tylko 38g na kWh, podczas gdy węgiel emituje 820g na kWh. Ta niższa emisja CO2 pomaga zmniejszyć skutki globalnej zmiany klimatu, takie jak wzrost temperatury i poziomu morza. Zmniejsza również zapotrzebowanie na ropę naftową i inne paliwa kopalne.

Ogrzewanie geotermalne zmniejsza również ilość CO2 wytwarzanego przez typowy, 3-tonowy dom. Szacuje się, że milion domów przestawionych na energię geotermalną mogłoby zaoszczędzić do 880 mln lb CO2 rocznie. Byłoby to równoznaczne z usunięciem z dróg 58 700 samochodów i zasadzeniem 120 000 akrów drzew!

Nowozelandzkie Stowarzyszenie Geotermalne podaje, że energia geotermalna emituje mniej CO2 na kWh. Jednak emisja na kWh zależy od charakterystyki złoża. Dopóki odwierty nie zostaną w pełni uruchomione, trudno będzie dokładnie obliczyć, jakie są emisje. Według Nowozelandzkiego Stowarzyszenia Geotermalnego, energia geotermalna może produkować od 21 do 341 gCO2 na kWh. Jest to znacznie mniej niż wytwarzanie energii z paliw kopalnych, które emituje od 970gCO2 do 390gCO2/kWh.

Nie jest odpowiednia dla każdego

Podczas gdy energia geotermalna może zaoszczędzić energię w wielu zastosowaniach, takich jak ogrzewanie wody, stwarza ona również zagrożenia dla środowiska. Może ona uwalniać do atmosfery duże ilości pary wodnej i innych zanieczyszczeń. Dodatkowo, niektóre zakłady geotermalne mogą się stopić, jeśli temperatura wzrośnie zbyt wysoko.

Wady energii geotermalnej obejmują wysokie koszty początkowe, brak niezawodności i konieczność zarządzania zbiornikami. Nie jest ona również odpowiednia dla wszystkich typów domów i budynków. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii może być kosztowne w krótkim okresie czasu, ale w dłuższej perspektywie może być przyjaznym dla środowiska, odnawialnym i niezawodnym źródłem energii.

System energii geotermalnej może obniżyć rachunki za ogrzewanie i chłodzenie oraz zwrócić się w ciągu pięciu do dziesięciu lat. Ale ważne jest, aby rozważyć miejsce zamieszkania przed dokonaniem inwestycji. Niektóre obszary kraju doświadczają cieplejszych temperatur gruntu niż inne. Dlatego domy na zachodnim wybrzeżu i południowym wschodzie odniosą większe korzyści z systemu geotermalnego niż domy na środkowym zachodzie.

W przeciwieństwie do energii wiatrowej i słonecznej, energia geotermalna nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego. Niektóre miejsca występowania energii geotermalnej znajdują się daleko od miast i mogą wymagać rozbudowanych systemów dystrybucji. Ponadto instalacja systemu geotermalnego jest bardzo kosztowna. Jeśli nie jesteś pewien, czy zainstalować system geotermalny, przed podjęciem decyzji skonsultuj się z firmą zajmującą się energią geotermalną.

Wymaga dużo kopania

Uzyskanie energii geotermalnej pod ziemią było wyzwaniem, ale jest to przemysł, który wzrasta od ponad dekady. Przemysł wybuchł w 2010 roku z pomocą pieniędzy stymulacyjnych Obamy i elektrowni binarnych. Skorzystała również z technologii wiercenia z rewolucji gazu łupkowego. Po tym wybuchu kapitał jednak wysechł i uwaga przeniosła się na inne formy energii.

Choć energia geotermalna jest przyjazna środowisku, nie jest pozbawiona problemów. Pierwszą poważną przeszkodą są koszty. Budowa zakładu geotermalnego może kosztować od 2 do 7 milionów dolarów, co stanowi znaczną inwestycję dla jednego megawata. Jednak koszty te mogą się zwrócić z czasem. Elektrownia geotermalna może być wykorzystywana do wielu różnych celów, od ogrzewania domów i łowisk po procesy przemysłowe.

Kolejną barierą dla energii geotermalnej jest konieczność prowadzenia rozległych wykopów. Proces ten może obejmować nawet 50 kilometrów wykopów i wymaga znacznej ilości wierceń. Ponadto użytkownicy energii geotermalnej muszą wiercić w obszarze nagrzanych skał, których temperatura może przekraczać 350 stopni Fahrenheita. Na szczęście istnieją sposoby na pokonanie tego wyzwania.

W elektrowniach geotermalnych płyn, który jest pompowany na powierzchnię, jest poddawany recyklingowi. Para z turbin w elektrowniach schładza się w chłodniach, a następnie jest pompowana z powrotem do ziemi. W procesie tym płyn się ogrzewa i wytwarza energię. Techniki te nie są jeszcze rozpowszechnione, ale stanowią obiecującą alternatywę dla konwencjonalnego wytwarzania energii.

Energia geotermalna jest odnawialną, tanią i przyjazną dla środowiska alternatywą dla paliw kopalnych. Jest również tania i niezawodna. Elektrownie geotermalne są najbardziej rozpowszechnione w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Większość elektrowni geotermalnych w USA znajduje się w pobliżu aktywnych wulkanów.

Wytwarza hałas

Chociaż istnieje wiele korzyści z produkcji energii geotermalnej, pewne wady są również związane z tą technologią, w tym hałas i wibracje. Proces wiercenia głębokich studni geotermalnych może powodować wysoki poziom hałasu, zwłaszcza w przypadku wiercenia studni o niepełnym wyważeniu, aby zapobiec uszkodzeniu zbiornika. Hałas wytwarzany podczas produkcji energii geotermalnej może być zminimalizowany poprzez zastosowanie specjalnego sprzętu i technik. Techniki te obejmują pomiary hałasu wytwarzanego przez określony sprzęt, ocenę narażenia personelu wiertniczego oraz opracowanie środków bezpieczeństwa. Hałas powstający przy wykonywaniu odwiertów geotermalnych może pochodzić z różnych źródeł, w tym z generatorów, sprężarek powietrza i urządzeń wyciągowych na podłodze wiertni. Inżynierowie przetestowali materiały wyciszające na cichym placu budowy.

Kolejnym minusem jest hałas, szczególnie w procesie instalacji. Elektrownie geotermalne często znajdują się w pobliżu stref uskokowych, co zwiększa ryzyko wystąpienia trzęsień ziemi. Dodatkowo, wiercenie w głąb ziemi może powodować niewielkie trzęsienia ziemi. Chociaż istnieje wiele zalet energii geotermalnej, technologia ta nie jest jeszcze możliwa do zastosowania komercyjnego, ponieważ dostęp do niej jest trudny i kosztowny. Jest to jednak zrównoważony zasób, który ma potencjał dostarczania energii przez miliardy lat.

Hałas wytwarzany przez projekty związane z energią geotermalną jest znaczny i może stanowić problem dla niektórych osób. Na szczęście nowe technologie wydobyły tę technologię z marazmu. Jeśli ta technologia okaże się opłacalna, może stać się realnym źródłem energii elektrycznej dla całego świata. Energia geotermalna może być wykorzystywana do ogrzewania domów i wytwarzania energii elektrycznej. Jeśli uda się ją z powodzeniem rozbudować, może ona stanowić klucz do stuprocentowo czystej energii elektrycznej dla wszystkich. Pomoże to nie tylko środowisku, ale może również dać nadzieję zmagającemu się z problemami przemysłowi naftowemu i gazowemu.

Elektrownie geotermalne emitują bardzo niskie poziomy emisji dwutlenku siarki i krzemionki. W zbiornikach geotermalnych znajdują się również niewielkie ilości toksycznych metali ciężkich. Jednak emisje te są znacznie niższe od tych, które są wytwarzane przez elektrownie węglowe i elektrownie na paliwa kopalne. Chociaż ten rodzaj energii jest odnawialny, jego dostępność jest ograniczona. Tylko niektóre miejsca są odpowiednie dla elektrowni geotermalnych.

Rekomendowane artykuły